Unidade de Crioxenia

Realizar Pedido
Os días de reparto serán os Luns e os Xoves para toda-las Facultades debendo facer as peticions vía WEB antes das 10 h do Luns ou Xoves.
Os usuarios que desexen recoller persoalmente o Nitróxeno serán atendidos únicamente os Luns e os Xoves de 10h a 13h.
Os pedidos de He teñen como data límite o XOVES ás 10 h. se se quere dispor del na semana entrante.
Almacén Xeral sito no Campus Sur. Extensión telefónica 14105

Documentación selección dun subministrador de gases puros a presión e líquidos crioxénicos e mantemento das instalacións da USC

UNIDADE de CRIOXENIA [RIAIDT, Campus de Santiago]
USCOPIsPrivado
Nitróxeno líquido, con transporte (por litro)1,30 €3,00 €---
Nitróxeno líquido, sen transporte (por litro)0,90 €2,00 €---
Helio líquido, por litro16,00 € ------

Data: 26/04/2019  Hora: 18:24:06
AVISO: El mantenimiento de las bases de los contenedores de Nitrógeno es responsabilidad de sus propietarios. Tanto el estado de las ruedas, como la fijación segura de las bases a los contenedores son imprescindibles para la seguridad en el manejo y transporte de los contenedores. Se comunica que el Servicio de Criogenia, por motivos de seguridad, no podrá transportar aquellos contenedores que presenten las deficiencias mencionadas.

No campo indentificación e necesario poñer o nome e apelidos do solicitante.
(Tódolos campos son obrigatorios)
Identificación:
Contraseña do Grupo de Investigación:
Tipo de Líquido:
Volumen (litros):
Observacións: