Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Gallas Torreira, Abraham


Usado por:

- Gallas Torreira, Abraham Antonio

Fontes:     

Design and development of electronics and the control software for the silicon tracker of LHCb, 2010 (Investigador de Física Atómica, Molecular e Nuclear da Universidade de Santiago de Compostela)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 28-10-2015 (Gallas Torreira, Abraham. Investigador no Grupo de Física de Altas Enerxías, Departamento de Física de Partículas da USC)

Información subministrada polo autor, 30-11-2015 (Naceu en Santiago de Compostela)

Identificador ORCID

Obra en Dialnet
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela