Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Regueira Méndez, Carlos


Usado por:

- Regueira Méndez, Carlos Manuel
- Regueira, Carlos

Fontes:     

Factores alimentarios y riesgo de cefaleas tensionales y migrañas, 2010 (Investigador do Centro de Investigacións Biomédicas en Rede en Epidemioloxía e Saúde Pública adscrito á área de Medicina Preventiva da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 27-10-2014 (Profesor asociado do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública )

Obra en Dialnet
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela