Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Castro, Rosalía de, 1837-1885


Usado por:

- Castro Abadía de Murguía, Rosalía, 1837-1885
- Castro Abadía, Rosalía de, 1837-1885
- Castro de Murguía, Rosalía, 1837-1885
- Castro y Murguía, Rosalía de, 1837-1885
- Castro, Rosalía, 1837-1885

Fontes:     

Diccionario da literatura galega, 1995 (Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 1885)

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953

Hijos predilectos y adoptivos de Galicia por municipios, 2004 (Poeta principalmente, ainda que tamén escribiu novela. Casada con Manuel Murguía. Precursora do Rexurdimento cultural de Galiza, ainda que en lingua castelá e xunto con Bécquer deu o arranque da poesía española moderna. Os seus restos descansan no Panteón dos Galegos Ilustres)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela