Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Gulías Costa, Moisés


Usado por:

- Gulías, Moisés

Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 31-03-2017 (Investigador no Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares, CIQUS)

Correo electrónico do autor, 25-03-2019 (Profesor Contratado Doutor. Departamento Química Orgánica. Área Química Orgánica)

Obra en Dialnet

Identificador ORCID
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela