Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Cernadas de Castro, Diego Antonio, 1702-1777


Usado por:

- Cernadas Castro, Diego Antonio, 1702-1777
- Cernadas y Castro, Diego Antonio, 1702-1777
- Cura de Fruíme, 1702-1777
- D.B.C.F.A.,1702-1777
- Zernadas y Castro, Diego Antonio, 1702-1777

Fontes:     

Pardo de Neyra, Xulio: O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme, Santiago, Laiovento, 2002 (Naceu en Santiago de Compostela e morreu en Fruíme. É coñecido coma O Cura de Fruíme)

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953

Fernández del Riego, Francisco. Diccionario de escritores en lingua galega, 1990 (Cernadas e Castro, Diego Antonio. Foi Cura de Fruíme. Foi a primeira figura galega que no s. XVIII escribiu contra as inxusticias das que era víctima Galicia. Escribiu prosa e verso case sempre en castelán, con interpolacións en galego)

A imprenta en Galicia : século XIX. Xunta de Galicia, 2002 (D.B.C.F.A.)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela