Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Alvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985


Usado por:

- Alvarez Blázquez, X.M. (Xosé María), 1915-1985
- Alvarez, José María (Alvarez Blázquez), 1915-1985
- Alvarez, Xosé María (Alvarez Blázquez), 1915-1985
- Baión, Celso de, Pseud. de Alvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
- Pepe do Rollo, Pseud. De Alvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
- Rollo, Pepe do, Pseud. de Alvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985

Fontes:     

Diccionario da literatura galega, 1995 (Tui, 1915 - Vigo, 1985)

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953

Fernández del Riego, Francisco. Diccionario de escritores en lingua galega, 1990 (Álvarez Blázquez, Xosé María. Estudiou a carreira de Maxisterio e a de Filosofia e Letras. Cronista. Poeta. Investigador arqueolóxíco)

Alvarez Cáccamo, Alfonso. Xosé María Alvarez Blázquez, 1994, p.:19 ("Pepe do Rollo" é un dos pseudónimos de X.M. Alvarez Blázquez, co que asinará os seus Epigramas; outro que utiliza é o de "Celso de Baión")

A cidade e os días, 2008 (Editor. A sua obra literaria abrangue a poesía, a novela, o teatro e a narración biográfica; mais tamén investigou a literatura galega, o folclore, a arqueoloxía e a historia. Militou na Federación de Mocidades Galeguistas e no Partido Galeguista. Membro da Real Academia Galega e Cronista Oficial da Cidade de Vigo)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela