Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Manuel Antonio, 1900-1930


Usado por:

- Manoel Antonio, 1900-1930
- Pérez Sánchez, Manuel Antonio, 1900-1930
- Pérez Sánchez, Manuel, 1900-1930

Fontes:     

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953 (Pérez Sánchez, Manuel)

Diccionario da literatura galega, 1995 (Rianxo, 1900-1930. É o poeta máis destacado das vangardas. Envia poemas ás publicacións periódicas galeguistas ou republicanas do momento como A Nosa Terra, Galicia, Ronsel... Galeguista)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela