Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Otero Espasandín, José, 1900-1987


Usado por:

- Outeiro Espasandín, Xosé, 1900-1987

Fontes:     

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953 (Naceu en Cercedo (Pontevedra) no 1900. Escribiu poesías galegas, varias sairon na revista de Ourense Nós, de 1926 a 1933. Usou o seudónimo Norman Bechdale)

Diccionario da literatura galega, 1995 (Finou en Bethesda (Washington) no 1987. Poeta incluído por MF na Xeración de 1925, aínda que non deixou ningún poemario publicado. En Bos Aires toma contacto con destacados galeguistas, traballa na Editorial Atlántida. Colaborou como crítico en moitas revistas do exilio. A súa obra poética e ensaística está ciscada en revistas e xornais, como Nós, A Nosa Terra e Grial)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela