Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Ramón e Fernández Oxea, Xosé, 1896-1988


Usado por:

- Ben-Cho-Sei, Pseud. de Ramón e Fernández Oxea, Xosé, 1896-1988
- Ben-Cho-Shey, Pseud. de Ramón e Fernández Oxea, Xosé, 1896-1988
- Fernández Oxea, José Ramón, 1896-1988
- RamÃ
- Ramón e Fernández-Oxea, José, 1896-1988

Fontes:     

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953 (Ourense, 1896 - Madrid, 1988. Mestre nacional)

Diccionario da literatura galega, 1995 (Inspector de ensinanza primaria, colaborador periodístico)

Hijos predilectos y adoptivos de Galicia por municipios, 2004 (Fernández Ojea, José Ramón. Usa por seudónimo Ben-Cho-Sei. Levou unha importante labor cultural en Madrid, onde fio mentor de moitos rapaces galegos estudantes, así axudou á fundación de colectivos como o Grupo Brais Pinto e foi directivo do Centro Galego de Madrid)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela