Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Villar Ponte, Ramón, 1890-1953


Usado por:

- Licenciado Pravio, Pseud. de Villar Ponte, Ramón, 1890-1953
- Vilar Ponte, Ramón, 1890-1953

Fontes:     

Gran Enciclopedia Gallega, 1974-2004 (Viveiro (Lugo), 1890 - A Coruña, 2004. Licenciado en Filosofía e Letras. Adicado ó periodismo, compaxinou a súa actividade coa docencia e a política. Partícipe creador das Irmandades da Fala en 1916)

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953

Santos Gayoso, Enrique. Diccionario de seudónimos y apodos gallegos, 2002 (Utilizou o pseud. Licenciado Pravio)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela