Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Torres Carro, Mercedes


Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 12-12-2005 (Profesora de Arqueoloxía na Facultade de Xeografía e Historia da USC)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 01-07-2015|b(Torres Carro, María de las Mercedes. Profesora titular do Departamento de Historia I. Área de Arqueoloxía)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 20-10-2016 (Profesora titular. Departamento de Historia. Área de Arqueoloxía)

Obra en Dialnet
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela