Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Blanco Rotea, Rebeca


Usado por:

- Blanco, Rebeca (Blanco Rotea)
- Blanco-Rotea, Rebeca

Fontes:     

Arqueotectura 1, 2002 (becaria do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento)

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, consultado 3-5-2005 (investigadora do LAr)

Arqueología aplicada al estudio e interpretación de edificios históricos, 2010 (Blanco-Rotea, Rebeca. Laboratorio de Patrimonio (LAPA)-CSIC)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 22-12-2015 (Blanco Rotea, R. Investigadora no grupo "Síncrisis, investigación en formas culturais" SIFC, Departamentos de Historia da Arte, Historia I, Historia Medieval e Moderna)

Obra en Dialnet

Identificador ORCID
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela