Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Murias Fernández, María Pilar, 1974-


Usado por:

- Murias Fernández, Pilar, 1974-

Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 21-3-2007 (Profesora do Departamento de Economía Aplicada)

Correo electrónico da autora, 21-3-2007 (Trabada, Lugo, 1974)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 15-7-2015 (Murias Fernández, María del Pilar.Profesor Axudante Doutor LOU. Departamento de Economía Aplicada)

Obra en Dialnet
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela