Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Esmorís Arranz, Francisco José


Usado por:

- Esmoris, F.J. (Francisco José)
- Esmoris-Arranz, Francisco J.(José)

Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 14-5-2007 (Profesor do Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía, Área de Psicoloxía Básica. Liñas de investigación: Evolución e comportamento e Aprendizaxe e memoria no sistema de comportamiento defensivo da rata noruega)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 26-09-2019 (Profesor do Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía. Área de Psicoloxía Básica)

Obra en Dialnet

Identificador ORCID
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela