Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Lema Gesto, María Isabel, 1959-


Usado por:

- Lema Gesto, I., 1959-
- Lema, Isabel, 1959-

Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 09-05-2007 (Profesora do Dpto. Cirurxía)

Información subministrada pola autora, 09-05-2007 (Naceu en Carballo, 1959)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 9-11-2015 (Profesora titular do Departamento de Cirurxía, Área de Oftalmoloxía. Investigadora no Grupo de Neurociencias Clínicas, Departamento de Medicina)

Obra en Dialnet

Identificador ORCID

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 6-10-2016 (Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas. Área de Oftalmoloxía)
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela