Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC


    
             Volver ao listado

 

Sanjuán Hernán-Pérez, María Luisa


Usado por:

- Sanjuán, M.L. (María Luisa)

Fontes:     

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 31-5-2007 (Profesora do Departamento de Patoloxía Animal da Universidade de Santiago de Compostela)

Páxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 28-07-2015 (Profesora Titular do Departamento de Patoloxía Animal, Área de Sanidade Animal)

Obra en Dialnet
 
 

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela