Biblioteca Universitaria


versión por defecto
versión con contraste negativo
Biblioteca Universitaria » Autores galegos

Autores galegos na BUSC

Esta base de datos ofrece información bio-bibliográfica daqueles autores que, figurando no catálogo da BUSC, son naturais de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou desenvolven en Galicia a súa actividade profesional ou creativa.

            

 

A base de datos actualízase periodicamente a partir de datos biográficos extraidos de fontes publicadas ou proporcionados polos propios autores.

Os autores poderán exercitar o seu dereito de acceso, oposición, rectificación e cancelación, de conformidade co disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos, enviando un correo electrónico a bxsec@usc.es

© BUSC
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco s/n
15782 Santiago de Compostela