XACUS
Xestión de Axudas e Convocatorias da USC

FINANCIAMENTO INVESTIGACIÓN

Axudas á Publicación en Aberto 2021

Aberta

Programa de Consolidación 2021

Aberta

Axudas á Publicación en Aberto 2020 (prazo 2)

Pechada

Proxectos Violencia de Xénero

Pechada

RECURSOS HUMANOS

Aberta

Xustificación Predoutorais Decembro

Pechada

Axudas á Etapa Predoutoral 2020 (Estadías)

Pechada

Informe Anual FPU 2020

Pechada