Unidade de Resonancia Magnética
(Sección RMN)

Páxina de Reservas de RMN
 
Código Usuario:
Contraseña Grupo:
 
Estado Actual dos Espectrómetros:
 26/04/2019, 18:05:39
MERCURY300:  sy1mm  (18:00:00-18:10:00)
VNMRS300 CiQUS:  cs1aa  (18:00:00-)
DPX250:  Libre
Ver Mercury300 (hoxe) Ver VNMRS300 (hoxe) Ver DPX250 (hoxe)
O acceso ao laboratorio de RMN da Facultade de Química farase a través dunha tarxeta que se ten que solicitar ao servizo de RMN ou contactar coa extensión 14201.
Normas de Reserva