Unidade de Resonancia Magnética
(Sección RMN)

Páxina de Reservas de RMN
 
Código Usuario:
Contraseña Grupo:
 
Estado Actual dos Espectrómetros:
 15/11/2018, 13:49:16
MERCURY300:  sy1le  (13:40:00-13:50:00)
VNMRS300 CiQUS:  gb1rdl  (13:40:00-12:40:00)
DPX250:  Libre
Ver Mercury300 (hoxe) Ver VNMRS300 (hoxe) Ver DPX250 (hoxe)
O acceso ao laboratorio de RMN da Facultade de Química farase a través dunha tarxeta que se ten que solicitar ao servizo de RMN ou contactar coa extensión 14201.
Normas de Reserva